| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مدیریت استراتژیک

1394/10/20
-
ظرفیت 20 نفر

-

لينك اصلي

مدیریت ریسک

1394/10/21
-
ظرفیت 20 نفر

-

لينك اصلي

مدیریت بحران

1394/10/22
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي

مقاله نویسی

1394/10/23
.
ظرفیت 20 نفر

.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر