| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 5: جدول هزینه ها

پس از اعلام نتایج داوری شما می توانید هزینه های خود را واریز نمائید. لازم است پیش از واریز نمودن هزینه به کنترل پنل خود رفته و در بخش خدمات هزینه های مورد درخواست خود را انتخاب نموده و مطابق جمع کل هزینه ها پرداخت خود را انجام دهید.
بازگشت1394/06/05
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !