صفحه اصلی > تعرفه های همایش
.: تعرفه های همایش

 

ردیف

عنوان خدمات

هزینه

1

هزینه ثبت نام + ارسال مقاله اول (غیرحضوری)

120000 تومان

2

هزینه ثبت نام + ارسال مقاله اول (حضوری)

370000  تومان

3

ارسال هر مقاله اضافی

60000 تومان

4

انتخاب گواهینامه بین المللی (اختیاری)

70000 تومان

5

انتخاب 5 عنوان کارگاه آموزشی عمومی و تخصصی

(اهداء 2 گواهی فارسی /بین المللی)

300000 تومان

6

 

انتخاب پیکج اضافی

(شامل گواهی مقاله + کتاب الکترونیک)

1 سری 50000 تومان

2 سری 80000 تومان

3سری100000 تومان

 

بمنظور انتخاب سایر خدمات به بخش خدمات کنترل پنل خودمراجعه فرمائید