صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

 

ردیف

نام

سمت

1

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

2

جناب آقای دکتر میثم طباطبائی

سرپرست گروه ترویجی محیط زیست تحت پوشش برنامه عمران سازمان ملل متحد

3

سرکار خانم دکترمهرانگیز سلیمانی

دانشگاه پیام نور

4

جناب آقای دکتر احمد ثمریها

معاون پژوهشی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

5

جناب آقای  پروفسور علی دشتی

استاد دانشگاه ونیز ایتالیا

6

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

7

جناب آقای دکتر بهروز بهروزی راد

دانشگاه آزاد اسلامی

8

سرکار خانم دکترمهناز میرزا ابراهیم طهرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

9

جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل

رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار

10

سرکار خانم مهندس فرزانه براتی

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار

11

سرکار خانم دکتر یلدا خلعتبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

12

جناب آقای دکتر غلامرضا سبزقبایی

مدیر دفتر ارتباط دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص)