صفحه اصلی > کمیته داوران
.: کمیته داوران

 

 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

 

1

سرکار خانم پریسا شریفی

مجتمع آموزش عالی شهید باکری

 

2

سرکار خانم زینب آرین پویا

دانشگاه پیام نور واحد ری-لواسانات

 

3

سرکار خانم دکترسحر زارعی

دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

 

4

سرکار خانم دکترفریبا نوعدوست

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

 

5

سرکار خانم دکترمهدیه نخعی

دانشگاه آزاد اسلامی  واحدگوگان در استان آذربایجان شرقی

6

سرکار خانم دکتر میترا چراغی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

7

آقای دکتراحمد ثمریها

دانشگاه فنی حرفه ای انقلاب تهران

8

آقای دکتر بهروز بهروزی راد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

 

9

آقای دکترسعید جاهدی پور

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور مشهد

10

آقای سید اکبر ساداتی

دانشگاه مازندران

 

11

آقای دکترسید مسعود سلیمان پور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

12

آقای دکترعلی کشاورزی

دانشگاه تهران

13

آقای دکتر مجید یوسفی ولیک چالی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

14

آقای مهندس مصطفی آقامیرزائی

دانشگاه تبریز

 

15

آقای مصطفی زارعی

اموزش و پرورش استان فارس

 

16

آقای دکترمهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

 17 آقای دکتر احمد رضا شاهپوری دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن