صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی
.: اعضای کمیته علمی

 

 

ردیف

نام

سمت

1

جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی

رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند

2

جناب آقای دکتر میثم طباطبائی

سرپرست گروه ترویجی محیط زیست تحت پوشش برنامه عمران سازمان ملل متحد

3

سرکار خانم دکترمهرانگیز سلیمانی

دانشگاه پیام نور

4

جناب آقای دکتر احمد ثمریها

معاون پژوهشی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

5

جناب آقای دکتر مهدی بهروش

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

6

جناب آقای دکتر بهروز بهروزی راد

دانشگاه آزاد اسلامی

7

سرکار خانم دکترمهناز میرزا ابراهیم طهرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

8

جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل

رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار

9

سرکار خانم مهندس فرزانه براتی

معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار

10

سرکار خانم دکتر یلدا خلعتبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس