اعضای هیات علمی و کمیته داوران

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران

رديف

نام و نام خانوادگي

موسسه

1 جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی رئیس موسسه آموزش عالی مهر اروند
2 جناب آقای مهندس مسلم مومنی اصل رئیس مرکزراهکارهای  دستیابی به توسعه پایدار
3 سرکار خانم مهندس فرزانه براتی معاون پژوهش،تحقیقات و فناوری مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار
4 جناب آقای دکتر بهروز بهروزی راد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
5 جناب آقای دکتر میثم طباطبائی سرپرست گروه ترویجی محیط زیست تحت پوشش برنامه عمران سازمان ملل متحد
6 جناب آقای دکتر احمد ثمریها معاون پژوهشی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

7

جناب آقای دکتر علی کشاورزی

دانشگاه تهران

8

جناب آقای دکتر بهرام محتشمی

دانشگاه سما مغان

9

جناب آقای دکتر عنایت اله یزدان پناه

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز یاسوج

10

جناب آقای دکتر سید مسعود سلیمان پور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

11 جناب آقای فرهاد جوان دانشگاه پیام نور گیلان

12

جناب آقای سیداکبر ساداتی

دانشگاه مازندران

13

جناب آقای دکتر وحید سمواتی

دانشگاه تهران

14 جناب آقای دکتر مهدی بهروش
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
15 جناب آقای دکتر امین فتحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آمل
16 جناب آقای دکتر نوراله خیری دانشگاه پیام نور محمود آباد