ساختار سازمانی همایش

صفحه اصلی > ساختار سازمانی همایش

 

ساختار سازمانی همایش


ریاست همایش:
مهندس مسلم مومنی(رئیس مرکز راهکار های دستیابی به توسعه پایدار(
دبیر علمی همایش:
      
دکتر میثم طباطبایی(سرپرست گروه ترویجی دوستداران محیط زیست)